HỌ ĐẠO CÔN SƠN


Loan Báo Tin Mừng

Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C

Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

1. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rÄng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. – Đáp.

2. Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rÄng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. – Đáp.

3. “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. – Đáp.

4. Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rÄng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 11, 23-26

“Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

“Tất cả đều ăn no nê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

19/06/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C

Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Lc 9,11b-17

CỘNG TÁC VIÊN CỦA PHÉP LẠ

Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” (Lc 9,13)

Suy niệm: Khi kể lại phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ nhất này, các thánh sử đã cho thấy có những người thông phần vào công việc lạ lùng của Chúa. Thấy đám đông có nguy cơ phải đói, các môn đệ xin Thầy giải tán đám đông để “họ vào các làng mạc tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn” vì các ông biết khả năng giới hạn của mình: chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Thế nhưng Chúa lại bảo: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn.” Vâng lời Chúa, các ông tổ chức đám đông thành nhóm năm mươi người một và cộng tác với Ngài phân phát cho dân lương thực được Chúa làm phép lạ hoá nên nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá ít oi đó.

Mời Bạn: Khi làm phép lạ, Chúa không làm theo lối ‘bao thầu trọn gói’ nhưng Ngài muốn con người cộng tác với Ngài tùy lượng ơn Chúa ban cho. Trong nhiều trường hợp, đức tin, sự quảng đại, lời cầu nguyện tha thiết, khiêm tốn của người đến xin là điều kiện để phép lạ xảy ra. Phép lạ là điểm hội tụ của những tấm lòng vàng: tấm lòng đầy từ bi nhân hậu của Chúa và tấm lòng của những ai thành tâm tin tưởng chạy đến kêu xin Chúa ra tay cứu giúp.

Sống Lời Chúa: Tôi có thể xây dựng một “Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” bằng những lời cầu nguyện, hy sinh nhỏ bé của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa không đi một mình, nhưng luôn có các môn đệ ở bên, cùng tham gia vào sứ vụ của Chúa. Xin Chúa cùng đi với con trên muôn nẻo đường đời và cho con biết dọn đường khai lối để Chúa đến với các tâm hồn đang khao khát tình yêu Chúa.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Suy niệm và cầu nguyện

Suy Niệm

Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corintô, viết năm 57,
thánh Phaolô cho chúng ta một chứng từ cổ xưa
về bí tích Thánh Thể mà ngài gọi là bữa ăn của Chúa.
Ngài khẳng định rằng ngài chỉ là người truyền đạt lại
những gì mình đã lãnh nhận từ truyền thống Giáo Hội.
Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của Ðức Giêsu
trong bữa ăn vào đêm Người bị nộp.
Tấm bánh thành Mình Thầy: hãy cầm lấy mà ăn.
Chén rượu thành Máu Thầy: hãy cầm lấy mà uống.
Ðức Giêsu còn mời ta làm lại những gì Người đã làm:
“Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy.”
Giáo Hội đã vâng lời từ 20 thế kỷ.
Có biết bao thánh lễ đã được cử hành trên mặt đất.
Thánh lễ nào cũng là một bữa ăn do Chúa thết đãi,
và cũng là một nghi thức tưởng nhớ cái chết của Chúa.
Không thể tách rời thánh lễ với cái chết của Ðức Giêsu.
Mình Thầy sẽ bị nộp, Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em.
Rước lễ là rước lấy Ðấng đã chết vì loài người,
như thế là hiệp thông vào cái chết thập giá.

Mỗi lần dự lễ, chúng ta loan truyền Chúa đã chịu chết.
Nhưng Ðấng đã chết cũng là Ðấng đã sống lại,
Ðấng đang ngự bên hữu Cha và sẽ đến trong vinh quang.
Rước lễ chẳng phải là rước một thi hài người chết,
mà là đón lấy Ðấng đang sống và đang ban sự sống.

Dự thánh lễ là dự một bữa ăn như bữa Tiệc ly,
là tham dự vào hy tế năm xưa trên Núi Sọ.
Chính vì thế ta không nên dự lễ với hai bàn tay trắng.
Cần đem theo tấm bánh của mình trong ngày qua, tuần qua.
Tấm bánh làm từ lúa của đất, công của người.
Chúa Giêsu cần tấm bánh của tôi, để Người biến đổi.
Thánh Thần cần tấm bánh của tôi, để Người thánh hoá.
Chúa Kitô không từ trời cao ngự xuống tấm bánh.
Ðúng hơn, Người nâng tấm bánh lên tới Người,
và biến nó thành lương thực thần linh nuôi tôi.
Như thế, tấm bánh thánh mong manh nhỏ bé
lại là nơi hội tụ của cả Thiên, Ðịa, Nhân.
Vũ trụ, con người và Thiên Chúa gặp nhau, hoà quyện.
Bí tích Thánh Thể góp phần biến đổi cả vũ trụ loài người.
Những gì là tự nhiên, nay được thần hoá,
được biến đổi tận căn mà vẫn không đánh mất chính mình.
Lễ vật tôi dâng lên Chúa, Chúa trao lại cho tôi.
Bánh bởi trời cũng là bánh bởi đất…

Mỗi phút trên trái đất, có bao tấm bánh được trao đi.
Trong mỗi tấm bánh bình thường được bẻ ra và trao đi,
chúng ta thấy có bóng dáng của tấm bánh Mình Chúa.
Chính nhờ được nuôi bằng bánh thánh tại bàn thờ,
mà ta có thể chia sẻ cho tha nhân tấm bánh vật chất,
và những tấm bánh tinh thần.
Hãy dâng tất cả những gì thuộc về trái đất và con người,
để Ðức Kitô biến đổi thành Tấm Bánh Khổng Lồ dâng lên Cha.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa,
Chúa là thức ăn, thức uống của con.
Càng ăn, con càng đói;
càng uống, con càng khát;
càng sở hữu, con lại càng ước ao.

Chúa ngọt ngào trong cổ họng con
hơn cả tầng mật ong,
vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời.

Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao,
vì con không sao múc cạn được Chúa.

Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài?
Con chẳng rõ; vì ở thẳm sâu lòng con,
con cảm thấy cả hai.

Chúa đòi con nên một với Ngài,
đòi hỏi đó làm cho con đau đớn,
vì con không muốn từ bỏ
những thói quen của con
để ngủ yên trong tay Chúa.

Con chỉ biết tạ ơn Chúa,
ca ngợi và tôn vinh Chúa,
bởi đó là sự sống đời đời cho con.

Ruy Broeck

Tác giả Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

(phutcaunguyen.net)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

19 THÁNG SÁU

Tình Yêu Hôn Nhân Và Gia Đình Kitô hữu

Nơi người Kitôhữu, vai trò làm cha làm mẹ trước hết là một thực tại luân lý và tâm linh. Người ta chỉ cần có mấy tháng để đưa một em bé vào đời, nhưng trọn cả đời người cũng không đủ để hoàn thành việc nuôi dạy đứa con. Thật vậy, có rất nhiều giá trị – cả nhân bản lẫn siêu nhiên – mà cha mẹ phải truyền đạt cho con cái mình. Bởi vậy, hành vi trao ban sự sống của cha mẹ có một chiều kích hoàn toàn nhân bản. Và điều này đòi hỏi thời gian, lòng kiên nhẫn, trí phán đoán, sự khéo léo và tình yêu thương mấy cũng không vừa. Đó là nẻo đường mà cả gia đình được mời gọi cùng nhau bước đi từ ngày này sang ngày khác. Trong đó, mọi thành viên của gia đình – cả cha mẹ lẫn con cái – sẽ trưởng thành ngày càng hơn. Quả vậy, các bậc cha mẹ sống tư cách làm cha làm mẹ một cách đầy trách nhiệm sẽ khám phá thấy rằng trong tình yêu hôn nhân của họ có những khía cạnh rất tuyệt vời mà họ vốn không ngờ.

Những khía cạnh thâm sâu ấy của tình yêu hôn nhân cho phép chúng ta nhìn thoáng thấy chân trời rộng lớn ấy. Chúng ta nhận ra rằng tình yêu giữa người nam và người nữ siêu vượt trên kinh nghiệm về thời gian và nó tự mở ra tới viễn tượng sự phục sinh vinh quang của thân xác, ở đó sự sinh sản thể lý sẽ không còn, nhưng mối kết hợp tâm linh của hai tâm hồn sẽ vẫn tồn tại.

Trong ánh sáng này, hình ảnh của Giu-se được nhận thấy có một ý nghĩa phi thường. Vì trong cuộc hôn nhân trinh khiết giữa ngài với Đức Trinh Nữ Maria, một cách nào đó ngài báo trước kinh nghiệm trọn vẹn về thiên đàng. Ngài cho chúng ta thấy sự phong phú của tình yêu phu phụ được xây dựng trên những hòa điệu thâm sâu của linh hồn và được nuôi dưỡng bằng nguồn mạch yêu thương không bao giờ cạn kiệt.

Đây là một bài học rất có ý nghĩa cho thời đại chúng ta – một thời đại mà gia đình thường lâm vào khủng hoảng chỉ vì tựa vào một thứ tình yêu thiếu hẳn chiều sâu và sự phong phú này. Đàng khác, gia đình hôm nay in hằn những rối rắm, những nhấn mạnh thái quá đến bản năng và những sự lôi cuốn bên ngoài. Đành rằng bản năng và những lôi cuốn bên ngoài rất quan trọng, nhưng chúng không thể là nền tảng của tình yêu hôn nhân đối với các đôi vợ chồng Kitôhữu. Chúng ta hãy học lấy gương mẫu của Thánh Giu-se.

“Này con, sao con nỡ làm thế? Kìa cha con và mẹ đã lo lắng tìm con” (Lc 2,48). “Cha con” – đó là Thánh Giu-se, chồng của Mẹ Thiên Chúa, và trước mặt người đời là cha của Giê-su Na-da-rét, Giê-su Kitô, Con Thiên Chúa. Câu nói trên là một lời khiển trách rất bình dị, rất ‘người’. Nhưng, trên tất cả, câu nói ấy bày tỏ mối ưu tư. Nỗi ưu tư này chính là đặc trưng của vai trò làm cha làm mẹ, từ khoảnh khắc thụ thai đứa con trong cung lòng người mẹ, xuyên qua tuổi ấu thơ và cả cho đến tuổi trưởng thành. Mối ưu tư ấy của cha và mẹ há không phải là phản ảnh của sự quan phòng thần linh đó sao?

Và rồi, một câu nói khác nữa, lần này là của Đức Giê-su: “Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha con sao?” (Lc 2,49). Câu nói của Giê-su, người con, nói với cha mẹ mình – là Giu-se và Maria. Câu nói ấy vén mở cho thấy rằng ở giữa mối ưu tư nói trên của cha và mẹ, vẫn có những khả năng cho đứa con lớn lên, vẫn luôn có khả năng cho tiếng gọiđến từ Thiên Chúa: “Con phải ở trong nhà Cha con…”

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 19/6

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

St 14, 18-20; 1Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17.

LỜI SUY NIỆM: Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”

          Trong ngày Chúa Nhật, kính trọng thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Giáo Hội cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi dân được no nê. Điều này trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giúp cho người tín hữu hiểu thêm: “Các phép lạ hoá bánh ra nhiều, khi Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng, bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ Người, để nuôi dưỡng đám đông là hình ảnh tiên báo sự vô cùng phong phú của tấm bánh duy nhất là Thân Thể Người. Dấu chỉ nước hoá thành rượu ở Cana đã loan báo Giờ vinh quang của Chúa Giêsu. Dấu chỉ này biểu lộ sự hoàn tất của bữa tiệc cưới trong Nước của Chúa Cha, nơi các tín hữu uống rượu mới đã trở thành Máu Đức Kitô. (GL 1335).

          Lạy Chúa Giêsu. Toàn thể nhân loại đang được chính Mình Máu Thánh Chúa Kitô tuôn đổ liên tục từng giây phút một trong mọi Thánh Lễ trên toàn thể thế giới, để bảo vệ che chở, và nuôi sống sự sống đời đời cho nhân loại. Xin cho mọi tín hữu chúng con luôn biết cầu xin lòng Chua Thương Xót và cầu xin cho các linh hồn tội lỗi luôn đặt hy vọng vào lòng thương xót của Chúa; để nhận ơn tha thứ, và được cứu độ.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

19 Tháng Sáu

Thế Ư? 

Hakuin là một thiền sư nổi tiếng tại Nhật Bản, ông sống ẩn dật trên núi. Ngày kia, có một thiếu nữ con nhà gia giáo bỗng thấy mình có thai. Cô nàng tuyên bố với mọi người rằng chính thiền sư Hakuin là tác giả của bào thai. Vừa nghe tin này, cả dân làng, do cha mẹ của cô thiếu nữ dẫn đầu, đã giận dữ kéo đến chòi của vị thiền sư. Họ la hét, chửi rủa vị thiền sư đủ điều…

Nhưng vốn điềm tĩnh, nhà sư chỉ biết mỉm cười thốt lên: “Thế ư?”. Ai cũng nghĩ đó là một cách chịu tội. Ai cũng nghĩ chính ông là tác giả của bào thai trong lòng người thiếu nữ. Khi đứa bé chào đời, thiền sư Hakuin lặng lẽ đến nhận nó và đưa về chiếc chòi nghèo nàn của mình. Ông bồng lấy nó, nang niu nó và chăm sóc nó như chính đứa con ruột của mình.
Nhưng khoảng 18 năm sau, người thiếu nữ bông hối hận về hành vi của mình. Cô thú nhận rằng người cha của đứa bé chính là chàng ngư phủ trẻ trong làng.

Nghe tin này, ai ai trong làng cũng cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu và nhục mạ một con người đáng kính. Một lần nữa, dưới sự dẫn đầu của cha mẹ thiếu nữ, cả làng kéo nhau đến chòi của vị thiền sư. Mọi người sụp lạy tỏ dấu sám hối vì đã xúc phạm đến thanh danh của vị đạo sĩ thánh thiện. Giữa lúc mọi người đồng thanh tuyên bố sự vô tội và cứu gỡ danh dự cho mình, vị thiền sư chỉ mỉm cười nói: “Thế ư?”.

Hai tiếng ” Thế ư?” của thiền sư Hakuin trên đây xem chừng như cũng cùng một âm điệu với hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ Maria.

Thái độ điềm nhiên và chấp nhận không chỉ là kết quả của một sự rèn luyện ý chí, nhưng còn là một thể hiện của niềm tin. Thưa xin vâng trước tiên có nghĩa là tuyên xưng Tình Yêu không hề lay chuyển của Thiên Chúa. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào chương trình của Thiên Chúa, trong đó cho dù phải trải qua tăm tối và thử thách, con người vẫn tin ở sự thành toàn.

Thưa xin vâng cũng có nghĩa là nói lên niềm tin nơi chính bản thân: dù có yếu hèn, vấp ngã, con người vẫn luôn là đối tượng của một Tình Yêu chung thủy và là trọng tâm của một chương trình cao cả mà thiên Chúa đang thực hiện.

Thưa xin vâng cũng có nghĩa là nói lên niềm tin vào cuộc đời. Cuộc đời này, dù có đen bạc đến đâu, vẫn luôn có một ý nghĩa và tha nhân, dù có thấp hèn, xấu xa đến đâu, vẫn tiếp tục mang lấy hình ảnh cao vời của Thiên Chúa.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

LIÊN HỆ

Hoàng Minh:

Lm. Đặng Duy Linh:

Trang Web Họ Đạo:

GIỜ LỄ

Chúa nhật:

  • Thứ Bảy lúc 18h30
  • Chúa Nhật lúc 07h sáng và 18h30 chiều.

Ngày thường: 

  • Lễ hoặc Đọc kinh, suy niệm Lời Chúa lúc 18:30

Hành hương Đức Mẹ Côn Sơn: 

  • Lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật
  • Lúc 5 giờ 30 sáng, ngày 13 hàng tháng.

FACEBOOK HỌ ĐẠO

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh, Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh, đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.

Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế, ơn khôn ngoan và can đảm, tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh, và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh, và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.

Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. AMEN.

  Imprimatur, 14.02.2020
GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
      Giáo phận Mỹ Tho 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.”