HỌ ĐẠO CÔN SƠN


Loan Báo Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần 32 TN – Năm A

 

Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô & Phaolô

BÀI ĐỌC I: Kn 18, 14-16; 19, 6-9

“Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài.

Và muôn loài được tác tạo như thuở ban đầu, phụng lệnh Chúa để gìn giữ thần dân Chúa được an toàn, vì Chúa đã khiến mây bao phủ trại binh họ, và từ nơi trước kia đầy nước, đã xuất hiện vùng đất ráo khô. Và giữa Biển Đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và từ vực sâu xuất hiện một cánh đồng xanh tươi. Toàn dân được tay Chúa che chở, đi qua nơi ấy và chiêm ngưỡng những diệu kỳ phi thường của Chúa. Lạy Chúa, họ như đàn ngựa giữa bãi cỏ, như đoàn chiên nhảy mừng, họ tán dương Chúa, là Đấng đã giải thoát họ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 2-3. 36-37. 42-43

Đáp: Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người; hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. – Đáp.

2) Chúa sát phạt mọi con đầu lòng trong lãnh thổ, của đầu mùa do sức lực cường tráng chúng sinh ra. Người dẫn họ ra đi cùng với bạc với vàng, và trong các bộ lạc của họ, không một ai đau yếu. – Đáp.

3) Vì Người đã nhớ lời thánh thiện của Người, lời Người đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Người. Người đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. – Đáp.

ALLELUIA: 2 Tm 1, 10b

Alleluia, alleluia! – Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Đó là lời Chúa.

(Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)

++++++++++++++++++

18/11/2023 – THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU XIN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Tình cảnh của bà goá này thật bi đát. Là goá phụ trong xã hội Do Thái, bà không có ai hay thế lực nào để cậy dựa. Gặp nỗi oan khiên, bà chỉ biết chạy đến cửa công để kêu cứu. Chẳng may, bà lại gặp phải ông quan toà ‘trên chẳng sợ trời, dưới chẳng nể ai’. Thế mà chỉ vì bà quá lì, cuối cùng, ông đã phải nhượng bộ xét xử vụ kiện của bà. Qua câu chuyện dụ ngôn đó, Chúa dạy các môn đệ: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Một ông quan toà bất chính và vô cảm mà còn đáp lại sự kiên trì cầu xin như thế, huống chi là Thiên Chúa, là Cha nhân từ, sao lại không chăm sóc cho những người con cái, “những kẻ Ngài đã tuyển chọn”? Dù thế, Chúa vẫn ưu tư liệu chúng ta có kiên trì cho đến cùng không: “Liệu khi Ngài đến, còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Mời Bạn: Biết bao người hiện nay đang phải chịu thống khổ vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… Phải chăng họ đã không cầu xin cho được tai qua nạn khỏi? Thế nhưng tại sao những tai ương vẫn không chấm dứt mà có khi còn trầm trọng hơn? Phải chăng bạn và tôi cũng đã từng và đang có tâm trạng cầu xin Chúa mà không được đáp lời? Qua dụ ngôn này, bạn còn nghi ngờ gì mà không xác quyết niềm tin vào Chúa và kiên trì trung thành với Ngài đến cùng?

Sống Lời Chúa: Sắp xếp một thời gian nhất định cầu nguyện với Chúa và quyết tâm trung thành với quyết định đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn trọn niềm tín thác và trung thành với cho Chúa đến cùng. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

18 THÁNG MƯỜI MỘT

Bản Chất Siêu Việt Của Hôn Nhân Và Gia Đình

Những người vợ và chồng phải nhận ra rằng đời sống hôn nhân và gia đình không chỉ đơn thuần là công việc của con người mà thôi. Không, chúng nằm trong kế hoạch đời đời của Thiên Chúa, kế hoạch ấy vượt trên những tình trạng dao động của thời đại chúng ta và bất biến qua những thăng trầm của lịch sử. Với cơ chế của một sự kết hợp bất khả phân ly giữa người chồng và người vợ, Thiên Chúa muốn làm cho con người tham dự vào những mục tiêu cao nhất của Ngài, đó là thông truyền tình yêu và năng lực sáng tạo cho con người và cho mọi tạo vật.

Đó là lý do tại sao hôn nhân và gia đình cung ứng cho chúng ta một mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa. Đời sống hôn nhân và gia đình là những thực tại phát xuất từ Ngài và được tổ chức bởi Ngài. Gia đình bắt đầu và có đời sống của nó từ trên mặt đất này, nhưng nó được định liệu để được biến đổi trên trời. Bất cứ nỗ lực nào không dành đủ quan tâm đến bản chất siêu việt và cốt yếu này của đời sống hôn nhân và gia đình sẽ rơi vào nguy cơ không nhận hiểu thực tại sâu xa của tình yêu vợ chồng.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 18-11

Cung Hiến Thánh Đường Phêrô và

Thánh Đường Phaolô

Kn 18, 14-16; 19,6-9; Lc 18, 1-8.

Lời suy niệm: “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết: Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.”

          Chúa Giêsu đang cho mỗi người chúng ta biết: Tất cả chúng ta đều là những con người mà chính Thiên Chúa đã tuyển chọn trong tình thương và ý muốn của Ngài, và Chúa Giêsu còn khẳng định: Những lời kêu xin của mỗi người trong chúng ta luôn được Thiên Chúa lắng nghe và minh xét theo ước nguyện của chúng ta mỗi khi kêu xin.

          Lạy Chúa Giêsu.Thật là hạnh phúc cho mỗi người trong chúng con đã được chính tình yêu và ý muốn của Chúa Cha tuyển chọn và sắp dặt để lãnh  được ơn cứu độ Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn biết tạ ơn và tôn vinh Chúa. Amen.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

18 Tháng Mười Một

Tôi Ðã Gặp Ngài 

André Frossard, một ký giả người Pháp đã cho xuất bản cuộc phỏng vấn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cách đây vài năm, là con của một người theo chủ nghĩa Marxit. Chính ông đã từng là một người cộng sản đầy xác tín…

Ngày nọ, ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. Trong lúc chờ đợi người bạn, ông tò mò bước vào một nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông không bao giờ nghĩ rằng Chúa đang chờ ông. Trong một phút chốc, ông bỗng nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Bừng dậy sau một cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà nguyện chạy tức tốc đến người bạn và hô lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Ðó là một chân lý”.

Ông đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng ấy trong một quyển sách với tựa đề: “Thiên Chúa hiện hữu. Tôi đã gặp Người”. Quyển sách đã được liệt kê vào danh sách của những tác phẩm bán chạy nhất…

Dù cho ta có chối bỏ Thiên Chúa, Người vẫn luôn luôn chờ đợi ta. Tại một góc đường nào đó, trước một ánh nến lung linh nào đó, trong một biến cố đau thương nào đó, Người đang chờ ta. Phải, Thiên Chúa như một người tình chung thủy lúc nào cũng chờ đợi ta… Chỉ có sự thất vọng, chán nản mới có thể hủy bỏ mọi hẹn hò của Thiên Chúa. Bao lâu ta còn tìm kiếm, bao lâu ta còn phấn đấu, bao lâu ta còn hy vọng, thì bấy lâu Thiên Chúa vẫn còn chờ đợi ta…

(Lẽ Sống)

LIÊN HỆ

Hoàng Minh:

Lm. Đặng Duy Linh:

Trang Web Họ Đạo:

GIỜ LỄ

Chúa nhật:

  • Thứ Bảy lúc 18h30
  • Chúa Nhật lúc 07h sáng và 18h30 chiều.

Ngày thường: 

  • Lễ hoặc Đọc kinh, suy niệm Lời Chúa lúc 18:30

Hành hương Đức Mẹ Côn Sơn: 

  • Lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật
  • Lúc 5 giờ 30 sáng, ngày 13 hàng tháng.

FACEBOOK HỌ ĐẠO

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu! Lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria. Amen.

  Imprimatur, 14.02.2020 GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm  Giáo phận Mỹ Tho 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.”