HỌ ĐẠO CÔN SƠN


Loan Báo Tin Mừng

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.6.2023 đến 11.6.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.6.2023 đến 11.6.2023

Mùa Thường Niên

 (sau Chúa nhật Hiện Xuống)

Tháng Sáu 2023

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn. Xin cho cộng đồng quốc tế biết cam kết cách cụ thể, để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, và cam kết hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

04      17      Tr    CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hải An và Phước Lộc.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Đaminh Phạm Đình Hảo (2022)

Giáo huấn số 28

Sự cần thiết phải đào tạo Phụng vụ cách nghiêm túc
và gắn liền với cuộc sống
 (tt)

Chính trong cộng đoàn của ngày lễ Ngũ tuần, vấn đề mang tính quyết định về việc đào tạo phụng vụ được đặt ra. […]. Nếu không có đào tạo phụng vụ, thì “việc cải cách các nghi thức và bản văn sẽ không giúp ích được gì nhiều”. Ở đây tôi không có ý định giải quyết thấu đáo chủ đề rất phong phú của việc đào tạo phụng vụ. Tôi chỉ muốn đưa ra một vài khởi điểm để suy tư. Tôi nghĩ chúng ta có thể phân biệt hai khía cạnh: đào tạo cho phụng vụ và đào tạo qua phụng vụ. Công việc thứ hai là thiết yếu và công việc thứ nhất phụ thuộc vào đó.

Trích Tông thư Desiderio Desideravi  về đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa,

của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 29 tháng 6 năm 2022, số 34.

05      18      Đ    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IThánh Bônifaciô, giám mục, tử đạoLễ nhớ. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Vũ Minh Trí (2012)

06      19      X    Thứ Ba. Thánh Nôbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07      20      X    Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08      21      X    Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

09      22      X    Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Đoàn Như Nghĩa (1994)

10      23      X    Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Lê Minh Chuyển, OFM (2012)

11      24      Tr    CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

Ngày bổn mạng Giới Thiếu nhi.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Lam Sơn.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Vũ Minh Đạo (2009)

– Cha Giuse Nguyễn Công Luận (2009)

– Cha Giuse Vũ Đức Thịnh (2009)

– Cha Antôn Nguyễn Văn Thuần (2009)

– Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tín (2009)

– Cha Giuse Trần Đình Túc (2009)

– Cha Gioan B. Hồ Quang Hưởng, MF (2013)

 

LIÊN HỆ

Hoàng Minh:

Lm. Đặng Duy Linh:

Trang Web Họ Đạo:

GIỜ LỄ

Chúa nhật:

  • Thứ Bảy lúc 18h30
  • Chúa Nhật lúc 07h sáng và 18h30 chiều.

Ngày thường: 

  • Lễ hoặc Đọc kinh, suy niệm Lời Chúa lúc 18:30

Hành hương Đức Mẹ Côn Sơn: 

  • Lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật
  • Lúc 5 giờ 30 sáng, ngày 13 hàng tháng.

FACEBOOK HỌ ĐẠO

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu! Lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria. Amen.

  Imprimatur, 14.02.2020 GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm  Giáo phận Mỹ Tho 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.”