HỌ ĐẠO CÔN SƠN


Loan Báo Tin Mừng

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

LỄ CHÚA BA NGÔI – 04/06/2023

Tuần Thánh  
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN:

Gio-an đoạn 3, câu 17: Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng: “THIÊN CHÚA KHÔNG SAI CON CỦA NGƯỜI GIÁNG TRẦN ĐỂ LUẬN PHẠT THẾ GIAN, NHƯNG ĐỂ THẾ GIAN / NHỜ CON CỦA NGƯỜI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”.

Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa là Thiên Chúa duy nhất hằng hữu, Chúa yêu thương, sáng tạo và cứu chuộc chúng con. Chúa đã quy tụ chúng con thành cộng đoàn Hội Thánh / để cử hành, đón nhận và loan báo hồng phúc ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Amen

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG về phụng vụ, câu 74. Hỏi: Tại sao ta đấm ngực khi đọc kinh Cáo mình?
Thưa: Con người có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Nhưng giờ đây, đứng trước Đấng thấu suốt mọi tâm can, ta cần thành thật và can đảm nhận lỗi về phần mình / để đáng được tha thứ.
Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần 9 TN – Năm A

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần 9 TN – Năm A BÀI ÐỌC I: Tob 2, 10-23 “Tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. Bài trích sách Tobia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tobia đi chôn xác mệt nhọc, trở

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần 9 TN – Năm A
Họ đạo đang hồi sinh

Côn Đảo có một Họ Đạo đang hồi sinh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO CÔN SƠN Côn Đảo có một Họ Đạo đang hồi sinh  Lm Nguyễn Hữu An  Ngày 19/07/2011 Côn Đảo có Hang Đá Đức Mẹ trên núi khá cao đã có gần 80 năm lịch sử, tham dự buổi phụng vụ “nghe lễ” của cộng đoàn giáo

LIÊN HỆ

Hoàng Minh:

Lm. Đặng Duy Linh:

Trang Web Họ Đạo:

GIỜ LỄ

Chúa nhật:

  • Thứ Bảy lúc 18h30
  • Chúa Nhật lúc 07h sáng và 18h30 chiều.

Ngày thường: 

  • Lễ hoặc Đọc kinh, suy niệm Lời Chúa lúc 18:30

Hành hương Đức Mẹ Côn Sơn: 

  • Lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật
  • Lúc 5 giờ 30 sáng, ngày 13 hàng tháng.

FACEBOOK HỌ ĐẠO

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu! Lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria. Amen.

  Imprimatur, 14.02.2020 GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm  Giáo phận Mỹ Tho 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.”