Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 11 TN – NĂM B

15/06/2024 Pham Van 0

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 11 TN – NĂM B   BÀI ĐỌC I: Ez 17, 22-24 “Ta sẽ cho cây thấp mọc lên”. Bài trích sách Tiên tri Êgiêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương […]

Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai tuần 10 TN – Năm B

10/06/2024 Pham Van 0

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai tuần 10 TN – Năm B   BÀI ÐỌC I: 1V 17, 1-6 “Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền […]

1 2 3 143