lời chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần 34 TN – Năm A

28/11/2023 Pham Van 0

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần 34 TN – Năm A   BÀI ĐỌC I: Đn 2, 31-45 “Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, Đaniel tâu vua […]

1 2 3 126